Navegar pola información

A

o longo da historia o home estivo estreitamente vencellado ao mar; a humanidade foi en todo tempo navegante por todos os mares, desde todas as costas e con todo tipo de embarcacións. 

Pero chegados os nosos días parece que os avances tecnolóxicos empequeneceran os mares, que a historia xa non vai polo mar e que os homes deixaran de ser un pobo de navegantes […]

O home síntese nestes últimos anos arrastrado pola magnitude da riada, incapaz de facerse con tal caudal e aproveitar tanta auga, tanta información que se lle escapa. Pasouse da carencia ao exceso, da seca ao dioivo […]

O home está á beira dun impresionante mar, non de auga se non de información. E por eses mares de información, agora o home á beira, debe aprender a navegar, a construír embarcacións cada vez máis mariñeiras e a trazar as súas cartas de navegación […]

“Navegar por la información” Antonio Rodríguez de las Heras

Recibimos a nova da morte de Antonio Rodríguez de las Heras, autor de Navegar por la informacion, un dos homes que máis fixo no Estado pola cultura dixital na educación. Vencellado á Universidade Carlos III quizais algún día alguén lembre que naceu en Vigo. RIP Estes son os seus últimos artigos publicados no país.

COVID-19 y el futuro de una sociedad digital Hoy las catástrofes son (también) tecnológicas