Carta ás familias

B

envidos e benvidas a este novo espazo de aula!

Dende a Xunta de Galicia ordénase a suspensión das clases presenciais e dende o centro acordouse que todas as aulas mantiveran un blogue como xeito de comunicación. Dende aquí iremos promovendo diariamente diferentes actividades e tarefas que deben realizar os nenos e nenas.

Lembrarvos que nós temos a “sorte” de estar afeitos ao traballo con tarefas en “Google Classroom” e “EVA”, polo que fundamentalmente seguiremos traballando deste xeito.

Este blogue creamolo para cubrir esta necesidade, pero será un proxecto a longo prazo e incorporarémolo ás dinámicas habituais de traballo. Será o espazo ao través do cal os vosos fillos e fillas, xunto co profesorado, abramos unha fiestra ao mundo.

Agardamos que sexa de utilidade e vémonos pronto, todos sans, nas aulas.

Todo irá ben!

Read More

Google Classroom

O

noso alumnado ten a súa propia conta de Google Apps coa que administran o seu traballo e proxectos, ten espazo ilimitado en Google Drive, e xestiona as súas tarefas co profesorado grazas a Google Classroom. Todas as tarefas asignadas en Google Classroom polo profesor, aparecen automáticamente no calendario.

Read More

EVA – Edixgal

A

participación  no proxecto E-Dixgal fai posible que o profesorado e o alumnado do noso centros desenvolvan a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que nos permite acceder a contidos dixitais.

EVA Abalar é un ámbito virtual de traballo accesible para profesorado, alumnado e famílias para o acceso, edición e organización dos recursos educativos dixitais.

Os docentes podemos elaborar a nosa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e o alumnado pode acceder ao material seleccionado polo profesorado.

EVA
Read More

O que somos? Somos un soño. Nin máis, nin menos. (Isaac Díaz Pardo) Read More