Aula de relixión en Google Classroom

A

na, a vosa profesora de relixión, seguirá utilizando a aula de Google Classroom para propoñervos as tarefas durante o tempo que teñamos que permanecer nas casas.