Retos e desafíos matemáticos

A

o longo destas semanas traeremos unha serie de retos, desafíos e problemas matemáticos que deberedes ir resolvendo día a día.

Gardade os resultados porque a finais da vindeira semana deberedes resolver un cuestionario con todos eles.