Día Internacional do Libro Infantil 2020

C

omo todos os anos o IBBY (International board on books for young people) promove á conmemoración do Día do Libro Infantil o 2 de abril, data de nacemento de Hans Christian Andersen. A iniciativa prentende promocionar os bos libros infantís e xuvenís e a lectura entre os máis novos.

A sección patricinadora deste ano é Eslovenia que difunde a mensaxe de Peter Svetinai e lustrada por Damijan Stepancic: Fame de palabras.

GÁLIX, Asociación do Libro Infantil e Xuvenil, facilítanos a tradución ao galego de  Héctor Cajaraville.

:· Cartel 2020 :· “Fame de palabras” :· Autores :· Concurso: Un poema na túa voz