Libros infantís e xuvenís de Galicia 2019

C

atálogo dos libros infantís e xuvenís de publicados en Galicia no ano 2019.
AConsellería de Cultura e Turismo e a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GÁLIX), coeditaron esta publicación trilingüe para dar a coñecer na Feira Internacional do Libro de Boloña as novidades editoriais galegas dirixidas ao público máis novo publicadas durante o pasado ano.