Móvete connosco na casa

T

rátase do programa posta en marcha pola Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, “Móvete connosco na casa”. A través dun grupo de especialistas en educación física e das súas familias deseñouse unha programación semanal que permite ao alumnado traballar algúns destes aspectos.

Móvete connosco na casa